| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 34.zasedání ZO Týnec  

Usnesení ze 34. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.10.2005 v Obecním domě v Týnci.


437/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a rozhodlo zrušit usnesení čís. 227/04.


438/05 Zastupitelstvo schválilo znění dopisu a jeho odeslání vlastníkům nemovitostí, jejichž objekty mohou být a nejsou napojeny na splaškovou kanalizaci.


439/05 Zastupitelstvo na základě záměru obce schválilo prodej přípojek vodovodu a oddělené splaškové a dešťové kanalizace k RD na západním okraji 11 vlastníkům pozemků a to: jedna vodovodní přípojka v hodnotě 18 620 Kč a jedna kanalizační přípojka s úpravou zveřejněné ceny z 18 735 Kč na 20 438 Kč.


440/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ing. Pavla Klasny o hospodaření v obecních lesích

a schválilo provést ještě v tomto roce těžbu dřeva z obecních lesů v rozsahu cca 100 m3.

441/05 Zastupitelstvo schválilo nový provozní řád ČOV Týnec po rekonstrukci.

442/05 Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou ve výši 12 200 Kč pro r. 2005.

443/05 Zastupitelstvo rozhodlo řešit odvod dešťové vody z místní komunikace kolem č.p. 114, 115 a 116 současně s opravou komunikace do Vacov. Pověřilo starostu zjištěním cenových nabídek na opravu místní komunikace Týnec - Vacovy včetně odvedení dešťových vod tak, aby nebyl ohrožen majetek občanů na přilehlých pozemcích, a současně prodloužit v zástavbě veřejné osvětlení. Dle nabídek bude rozhodnuto o dalším postupu.

444/05 Zastupitelstvo schválilo přijetí neinvestiční dotace ve výši 1 100 Kč pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

445/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Pozvánku poslankyně EP J. Bobošíkové na „pracovní sobotu starostů“ do paláce Žofín v Praze;

 • Sdělení MěÚ Klatovy/OVÚR k ohlášení staveb . úprav v RD Týnec č.p. 59 (č.j.: 430/05);

 • Sdělení MěÚ Klatovy/OVÚR k ohlášení staveb . úprav v RD Týnec č.p. 76 (č.j.: 429/05);

 • Sdělení MěÚ Klatovy/OVÚR, že ohlášení drobné stavby lze provést jen na základě stavebního povolení k v RD Týnec č.p. 76 (č.j.: 428/05);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ Klatovy/OŽP – prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu Týnec (č.j.: 427/05);

 • Sdělení MěÚ Klatovy/OVÚR k ohlášení staveb . úprav v Týnci č.p. 2 – původní zámek-úřednický dům (č.j.: 432/05);

 • Stavební povolení MěÚ Klatovy/OVÚR k výstavbě RD-1.b.j.Týnec p.p.č.433/62 (č.j.:438/ 05);

 • Stavební povolení MěÚ Klatovy/OVÚR k výstavbě RD-1.b.j.Týnec p.p.č.433/59 (č.j.:453/ 05);

 • Informaci starosty o jednání s ředitelem SÚS Klatovy ing. Kalivodou (objednána u SÚS údržba obec. pozemku v Loretě, vyčištění propustku v Rozpáralce, řešení skládky stavební suti při silnici u Sv. Anny, převod pozemků pod cestou na Horní Lhotu, sečení příkopů a pozemků kolem silnice);

 • Informaci o sběru velkoobjemového odpadu (14.-17.10. v Týnci) a svozu nebezpečného odpadu (22.10.);

 • Písemnou výzvu pro p. D.Bažovou z Týnce č.p.6 k vyklizení sklípku ve stodůlce v rámci organizovaného svozu velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu (jinak to bude vyvezeno na náklady p.Bažové);

 • Reklamaci faktury za přeložku optického telefonního kabelu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ