| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Finanční rozpočet obce na r. 2011
Návrh FINANČNÍHO ROZPOČTU obce Týnec r. 2011

§

Text

rok 2011

Investice

PŘÍJMY

VÝDAJE

1032 Lesnictví 2,00

15,00

 
2143 Cestovní ruch 2,00 2,00  
2212 Místní komunikace 0,00 160,00 100
2221 Provoz veř.siln.dopr 0,00 14,00  
2310 Vodovod 225,00 235,00  
2321 ČOV a kanalizace 110,00 2818,00 2600
2460 Splátky půj. občany 75,00 0,00  
3111 Předškolní zařízení 0,00 5,00  
3113 Přísp.obce na ZŠ  0,00 140,00  
3314 Knihovna 1,00 18,00  
3319 Záležit.kult. -kronika 0,00 9,00  
3322 Obec.kaple(Lor.+HL) 0,00 1,00  
3399 Ost.záležit.kultury 0,00 15,00 setk.důch
3419 Ob.sportoviště 0,00 27,00  
3611 FRB(úroky,půjčky) 4,00 80,00  
3612 Bytové hospodářství 72,00 43,00 okna 35
3613 Nebytové prostory 11,50 21,00  
3631 Veřejné osvětlení 0,00 133,00  
3632 Správa hřbitova 10,00 12,00  
3639 KS-prod.,náj.,koupě  25,00 10,00  
3721 Sběr nebezp.odpadů 0,00 10,00  
3722 Odstr.komun.odpadů 145,00 175,00  
3745 Vzhled obce + zeleň 0,00 72,00  
4356 Den. stac. soc.služeb 0,00 5,00 přísp.obědy
5299 Ostat.záležit. CO  0,00 2,00  
5512 Požární ochrana 0,00 22,00  
6112 Zastupitelstvo obce 0,00 134,00  
6171 Místní správa 17,00 642,00 PC+softw.
6310 Obec. P a V z fin.op. 2,00 40,00 daň z př.obce
 Celkem vlastní činnost 701,50 4860,00 2700

§

Text

 

 

 

PŘÍJMY

VÝDAJE

1111 Daň z př.FO ze z.č. 450,00 0,00  
1112 Daň z př.FO z v.č. 170,00 0,00  
1113 Daň z př. FOz k.v. 45,00 0,00  
1121 Daň z př.právn.osob 550,00 0,00  
1122 Daň z př.PO za obce 40,00 0,00  
1211 DPH 1100,00 0,00  
1341 MP ze psů 8,00 0,00  
1344 MP ze vstupného 0,50 0,00  
1345 MP z ubytov. kapac. 0,50 0,00  
1361 Správní poplatky 4,00 0,00  
1511 Daň z nemovitostí 250,00 0,00  
  Daňové příjmy 2618,00 0,00  
4112 Nein.dot.ze st.rozp.

68,50

0,00  
 Dotace celkem

68,50

0,00  
        C E L K E M 3388,00 4860,00  
Financování celkem - schodek 1472,00    

Finanční rozpočet obce bude schvalován na zasedání ZO dne 20.12.2010 od 19,00 hod. v budově OÚ Týnec.

Připomínky možno podat písemně do 12 hod. 20.12.2010 nebo ústně na zasedání ZO 20.12.2010.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ