| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2.mimořádné zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.2.2004  

Usnesení ze 2. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 20.2.2004 od 18,30 hodin v Obecním domě v Týnci,


220/04 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do tomboly na IV. okresní „Hasičský ples“ nepřispějí žádnou cenou.


221/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Protokol č. 70/04 OSSZ Klatovy, o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené ve dnech 10.2.2004 (č.j.:73/04);

  • Uzavření smlouvy s firmou Technika Klatovy o využití systému zavedeného obcí Týnec a o nakládání s komunálním odpadem.


222/04 Po projednání žádosti p. Milana Vacovského z Točníka č.p.105, o povolení ke kácení dřevin na hrázi a březích Zámeckého rybníka na pozemcích p.č. 241, 242, 211/3 a 519 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. zastupitelstvo uložilo starostovi nařídit ústní jednání spojené s místním šetřením na místě samém za přítomnosti žadatele a s účastí člena komise obnovy venkova a životního prostředí. O ústním jednání bude informován MěÚ/OŽP Klatovy.

223/04 Zastupitelstvo obce rozhodlo pokud opětovně p. Vizinger z Klatov podá žádost o zařazení svého záměru k vybudování motokrosové dráhy do územního plánu obce, bude toto řízení k doplnění územního plánu obce vedeno úředním postupem a náklady s tímto spojené budou hrazeny žadatelem p. Vizingerem, taktéž hluková zkouška bude v režii žadatele.


224/04 Na základě § 84 odst.(2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce a rozhodlo vydat OZV č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce s účinností od 1.3.2004 v navrženém znění.


225/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky a dotazy občanů vznesené na veřejném shromáždění občanů dne 20.2.2004, které se konalo od 19,30 hodin.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ