| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2.mimořádné zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.2.2004  

Usnesení ze 2. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 20.2.2004 od 18,30 hodin v Obecním domě v Týnci,


220/04 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do tomboly na IV. okresní „Hasičský ples“ nepřispějí žádnou cenou.


221/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Protokol č. 70/04 OSSZ Klatovy, o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené ve dnech 10.2.2004 (č.j.:73/04);

  • Uzavření smlouvy s firmou Technika Klatovy o využití systému zavedeného obcí Týnec a o nakládání s komunálním odpadem.


222/04 Po projednání žádosti p. Milana Vacovského z Točníka č.p.105, o povolení ke kácení dřevin na hrázi a březích Zámeckého rybníka na pozemcích p.č. 241, 242, 211/3 a 519 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. zastupitelstvo uložilo starostovi nařídit ústní jednání spojené s místním šetřením na místě samém za přítomnosti žadatele a s účastí člena komise obnovy venkova a životního prostředí. O ústním jednání bude informován MěÚ/OŽP Klatovy.

223/04 Zastupitelstvo obce rozhodlo pokud opětovně p. Vizinger z Klatov podá žádost o zařazení svého záměru k vybudování motokrosové dráhy do územního plánu obce, bude toto řízení k doplnění územního plánu obce vedeno úředním postupem a náklady s tímto spojené budou hrazeny žadatelem p. Vizingerem, taktéž hluková zkouška bude v režii žadatele.


224/04 Na základě § 84 odst.(2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce a rozhodlo vydat OZV č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce s účinností od 1.3.2004 v navrženém znění.


225/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky a dotazy občanů vznesené na veřejném shromáždění občanů dne 20.2.2004, které se konalo od 19,30 hodin.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ