| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Týnec z 29.7.2003

Usnesení z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 29. 7. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

 

 

121/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo spolupodílet se na financování poměrné části na rozšíření spoje veřejné linkové dopravy na lince č. 423120 pro školní děti společně s obcemi Javor a Klenová ve výši 50 % prokazatelné ztráty. Na každou z podílejících se obcí připadne 1/3 z částky 229,60 Kč za každý den.

122/03 Zastupitelstvo obce přijalo dar ve výši 100 000 Kč od pana F.T. Kolowrata-Krakovského a vyslovilo za něj upřímné poděkování. Uvedenou finanční částku rozhodlo použít na financování kultury, školství a životního prostředí.

123/03 Členové ZO rozhodli zveřejnit záměr obce Týnec o bezúplatný převod místní komunikace parcelní číslo 402 v k.ú. Horní Lhota obci Javor.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ