| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 9.6.2003

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 9. 6. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

100/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo s opravou zápisu č. 7/03 ze 6. zasedání zastupitelstva obce Týnec, které se konalo dne 12.5.2003 a to na listu č. 2 v bodu č. 4 ve znění: “Na velkou pouť je plánován následující program: 15.8.2003 – od 20,00 hodin – slavnostní schůze SDH Týnec pro členy SDH a pozvané hosty v sále pohostinství U Malátů. “

101/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty v souvislosti s užíváním sportoviště v Týnci a pověřilo jej dalším jednáním k vydání OZV – řádu užívání obecního sportoviště a uzavřením smluv o výpůjčce k užívání sportoviště s občanskými sdruženími (FO Sokol Týnec ČKS Týnec).

102/03 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2003 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.¨

103/03 Zastupitelstvo obce navrhlo a stanovilo odměnu p. Růženě Presslové, za výkon funkce člena ZO ve výši 535 Kč hrubého a jako předsedkyni kulturní, školské, zdravotní a sociální komise příplatek k odměně člena ZO 60 Kč hrubého za měsíc, s účinností od 1. května 2003.

104/03 Zastupitelstvo obce doporučilo i nadále jednat s ZČE o podmínkách smlouvy prodeje veřejného osvětlení a jeho dalšího provozování ZČE.

105/03 Zastupitelstvo obce jednomyslně odsouhlasilo možnost prodloužení doby svícení veřejného osvětlení v Týnci v noci do 02,00 hodin a to každý pátek a sobotu po celý rok.

106/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • demontáž telefonického vedení v obci Týnec (č.j. 261/03);
 • oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Týnec a Horní Lhota (č.j. 263/03)
 • rozhodnutí MěÚ/OŽP o odvodu za odnětí zem. půdy ze ZPF (č.j. 253/03);
 • oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání pro stavbu vodních děl “Vrtaná studna pro RD Loreta” (č.j. 252/03);
 • rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o prodloužení lhůty k dokončení stavby RD (č.j. 233/03);
 • seznam obcí okr. Klatovy s uvedenou mírou nezaměstnanosti k 30.4.2003;
 • pozvánku na poradu povodňových komisí měst a obcí – bez účasti zástupců obce Týnec (č.j. 254/03);
 • žádost o koupi stavební parcely na západ. okraji Týnce (č.j. 277/03) a stručnou informaci starosty o prodeji těchto stavebních parcel;
 • informaci starosty o výběru firem na rekonstrukci autobusové zastávky v Týnci;
 • informaci starosty ze slavnostního otevření nově zrekonstruované ČOV v Klatovech.

107/03 Zastupitelstvo souhlasilo s nakoupením potřebného materiálu (vápno, luxol, dveřní kování) k dokončení oprav hasičské zbrojnice v Horní Lhotě.

108/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci:

 • p. Josefa Staňka o šetření stavební komise v Horní Lhotě na základě stížnosti, že u č.p. 15 je prováděna černá stavba. Komisí nebyla zjištěna žádné černá stavba, ale pouze opravy na stávající kamenné zídce;

p. Růženy Presslové o konání sportovního odpoledne pro děti v rámci oslav MDD v neděli 8.6.2003 a poděkování organizátorům a současně i sponzorům drobných dárků pro děti.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ