| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Komunitní plánování sociálních služeb  

Vážení občané,


i naše obec se zapojila do projektu komunitní plánování sociálních služeb. Výsledkem by mělo být podrobné zjištění potřeb sociálních služeb na území regionu Klatovska a to převážně služeb pro seniory, mládež a rodinu, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. Akce je financována z prostředků Evropské unie a Plzeňského kraje.

Hlavním principem tohoto projektu je aktivní účast široké veřejnosti, která bude moci spolurozhodovat o příští podobě sociálních služeb na svém území. Projekt bude probíhat ve 4 etapách, první etapa, která právě probíhá, má za cíl informovat občany a vyzvat je k účasti na této akci. V několika příštích týdnech obdrží každá domácnost leták s popisem projektu, informace o průběhu celé akce budete také pravidelně nacházet v místním tisku. Možnosti zapojení a bližší informace Vám podá koordinátor projektu, jehož kontakt získáte na obecním úřadě.
Koordinátor projektu:

Mgr. Kateřina Vozková

AgAkcent s.r.o.

Tel.: 376 310 957, 724 787 738

E-mail: vozkova@agakcent.cz

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Týnec byla za kontaktního pracovníka k realizaci projektu "Komunitní plánování" určena paní Vlasta Kučerová, bytem Týnec č.p. 6, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ