| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Přílohy č. 5 - 6 - OZV č.2/2009

PŘÍLOHA Č. 5

Rozdělení jednotek požární ochrany  prvního stupně poplachu:

 

 

Obec

Místní část

SKN

JPO, Kategorie

Evid.č.

1.      stupeň

 

TÝNEC

Týnec

III A

Týnec

V/N

322 315

HZS Klatovy

Klatovy Luby

Janovice nad Úhlavou

Týnec

Horní Lhota

III B

 

HZS Klatovy

Janovice nad Úhlavou

Klatovy Luby

Týnec

Loreta

IV

 

HZS Klatovy

Janovice nad Úhlavou

Klatovy Luby

Týnec

Rozpáralka

IV

 

HZS Klatovy

Janovice nad Úhlavou

Klatovy Luby

Týnec

 

PŘÍLOHA Č. 6

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Řád ohlašovny požáru upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, nebo podobné jiné mimořádné události v obci, vyhlášení poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události ( na výzvu občana nebo okresního operačního střediska) a oznámení události okresní ohlašovně požáru.

Obsluha ohlašovny požáru je povinna sledovat provozuschopnost telefonního přístroje. V případě poruchy zajistit její ohlášení provozovateli sítě a požádat o provedení opravy v co nejkratším možném termínu. Přitom zajistit náhradní způsob předání zprávy (např. Veřejná telefonní budka, jiný provozovatel sítě, spojkou).

 

A. PŘÍJEM ZPRÁVY O POŽÁRU (nebo jiné mimořádné události)

Obsluha ohlašovny požáru při přijímání zprávy o požáru(jiné mimořádné události) je povinna zapsat a provést:

u druh události (požár, havárie,živelná pohroma apod.)

u objekt vzniku události (obytná nebo hospodářská budova, les, pole, auto aj.)

u adresa  vzniku události (u budov místo a č.p.,majitel nebo uživatel,co nejpřesnější polohu)

u kdo hlásí událost nebo žádá o pomoc (jméno a příjmení, adresa a číslo telefonu)

u datum a doba převzetí zprávy

u jméno a příjmení kdo převzal zprávu

u záznam o provedeném zpětném ověření (čas zpětného prověření)

u vyhlásit poplach a zapsat čas vyhlášení

u zápisy se provádějí do připraveného záznamníku

 

B. VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

      1.    Ověřenou zprávu co nejrychleji a co nejpřesněji předat okresní ohlašovně požárů na tísňovou

             linku  150         nebo linku                     112

          Telefonní sluchátko zavěsit (ukončit hovor) a očekávat (max.1 minutu) zpětné ověření předávané

             zprávy.

       2.   Vyhlásit požární poplach v obci a přivolat jednotku sboru dobrovolných hasičů obce( JSDHO)

              Týnec:

       a)   po provedeném ověření zprávy a předání zprávy na okresní ohlašovnu požárů telefonicky uvědomit

obecní úřad telefonní číslo  376 392 539 v pracovní době. V mimopracovní dobu 602 892  975 nebo (724083490, 736255084) a požádat je o vyhlášení požárního poplachu v obci a svolání JSDHO Týnec podle odstavce b)

       b)  sirénou na budově obecního úřadu (OÚ) č.p. 69 v Týnci (ovladač je umístěn na rohu budovy a označen  tabulkou) a to následujícím signálem :

25 SEKUND NEPŘETRŽITÝ TÓN - 10 SEKUND PŘESTÁVKA - 25 SEKUND NEPŘETRŽITÝ  TÓN  - 1 MINUTA PŘESTÁVKA“

Opakování provádět 3 až 4 krát podle potřeby.

       c) první došlé členy  JSDHO Týnec informovat o místě, kde došlo k požáru nebo jiné události.

 

C. PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU A PŘIVOLÁNÍ JSDHO

       Obsluha ohlašovny o současném stavu neodkladně informuje:

Organizace

Doba hotovosti

Číslo telefon

Obecní úřad Týnec - starostka

602 892  975

Policie ČR tísňová volání

nepřetržitě

158

Okresní ředitelství Klatovy

dispečink

974 334 111

Obvodní oddělení Nýrsko

dispečink

376 571 108

Vedoucího nebo majitele provozu , ve kterém došlo k požáru nebo havárii

Dle telefonního seznamu

          Další důležitá telefonní čísla:

Organizace

Doba hotovosti

Číslo telefonu

Integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje

nepřetržitě

112

Zdravotní služby tísňové volání

nepřetržitě

155

pohotovost

Po-Pá-15.30-21.00hod

Svátky, SO-NE-08.00-21.00hod

376 314 444, 376 335 141

Vodárna

Hotovost- poruchy

606 960 272

Plynárna

Hotovost - poruchy

1239

Elektrárna

Hotovost - poruchy

840 850 860

 

 

D. PŘI OBDRŽENÍ ZPRÁVY O VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU PRO          

     JSDHO OD OPERAČNÍHO STŘEDISKA HZS KLATOVY

u zapsat přesné znění přijímané zprávy

u provést zpětné ověření přijaté zprávy

u v dalším pokračovat dle písmena B odstavec 2 písmeno b) a c) tohoto požárního řádu

                                                                                                                

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ