USNESENÍ Z 32. ZASEDÁNÍ ZO - 14.10.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 32. ZASEDÁNÍ ZO - 14.10.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 32. zasedání ZO - 14.10.2013

 

 

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.10.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

 

283/13 Zastupitelstvo vzalo hospodaření v obecních lesích na vědomí.

 

284/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí práci výborů a komisí.

 

285/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 9:

-         Daň z příjmu FO ve výši 30 000 Kč (zaúčt. pol. 1111 = 30 000 Kč),

-         Dotace na volby  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 21 000 Kč (zaúčt. 4111 UZ 98071 = 21 000 Kč), výdaje na volby ve výši přijaté dotace,

-         Místní komunikace přesun položek ve výši 2000 Kč (zaúčt. 2212 5139 = - 2000 Kč, 2212 5171 = 2000 Kč);

-         Údržba v obci přesun položek ve výši 3000 Kč (zaúčt. 3745 5139 = 1500 Kč, 3745 5156 = 1500 Kč, 3745 5169 = - 3000 Kč).

 

286/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Nařízení KVS Státní veterinární správy pro PK, kterým ukončuje vybraným chovatelům včel na okr. Klatovy mimořádná veterinární opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy včel.

-         Veřejnou vyhlášku MěÚ/OVÚP Klatovy – oznámení o projednání návrhu zadání ÚPN Klatovy (č.j.: 171/13);

-         Informaci starostky o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

-         Informaci starostky ze semináře o veřejných zakázkách;

-         Informaci ze soudního jednání ze dne 23.9.2013 o vyklizení bývalé fary čp. 12 – jednání odročeno, předseda senátu osobně navštíví předmětný objekt;

-         Předběžné návrhy starostky pro finanční rozpočet obce r. 2014;

-         Připomínky zastupitelů:

-         U chalupy Týnec E 11 zlikvidovat místo-prohlubeň, kde se při dešti zachycuje voda a tvoří velkou kaluž – oprava bude provedena srovnáním nivelity s okolní komunikací.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ