USNESENÍ ZE 30.ZASEDÁNÍ ZO - 8.7.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 30.ZASEDÁNÍ ZO - 8.7.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 30.zasedání ZO - 8.7.2013

 

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.6.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

 

269/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o kulturních akcích ve dny pouti.

 

270/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o poptávkovém řízení k podání nabídek na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Týnec“.

 

271/13 Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na opravu Božích muk v Rozpáralce (5905 Kč) a u Svaté Anny (10 600 Kč). Protože tyto opravy nejsou součástí finančního rozpočtu (FR) obce v r.2013 zastupitelstvo odložilo provedení oprav Božích muk na r.2014 a doporučilo náklady oprav zahrnout do FR r. 2014 včetně opravy podstavce sv. Jana Nepomuckého v Týnci před č.p. 12.

 

272/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 7:

-         Navýšení výdajů na údržbu strouhy při MK Vacovy ve výši 18000 Kč  (2212 5171 = 18000 Kč),

-         Výdaje na soudní poplatky k žalobě na vyklizení prostor v Týnci č.p. 12 ve výši 5000 Kč (3613 5192= 5000 Kč).

 

273/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Oznámení firmy GA Energo technik o zahájení díla a vstupů na pozemky – Týnec, zámek – NN, kNN;

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy – veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu změny č.5 ÚPN Janovice nad Úhlavou (čj. 130/13);

-          Sdělení  České pojišťovny a.s. o odložení nároku na náhradu zranění pádem dne 17.1.2013 v obci Týnec bez pojistné plnění (škodní událost č. 4526147);

-          Připomínky zastupitelů:

-         upravit terén v okolí vstupu na hřbitov,

-         dotaz na průběh řízení na vyklizení nebytových prostor v Týnci č.p. 12.

 

  

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ