USNESENÍ Z 29. ZASEDÁNÍ ZO - 10.6.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 29. ZASEDÁNÍ ZO - 10.6.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 29. zasedání ZO - 10.6.2013

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.6.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

 

263/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o práci výborů a komisí obce Týnec.

 

264/13 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2013 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

 

265/13 Starostka seznámila zastupitelstvo, že nebyla poskytnuta dotace z Programu stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje na rekonstrukci části VO Týnec. Přestože nebyla poskytnuta dotace, zastupitelstvo rozhodlo plánovanou rekonstrukci části veřejného osvětlení provést z vlastních finančních zdrojů. V nejbližší době bude poptáno několik firem k předložení cenových nabídek rekonstrukce VO.

 

266/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 6:

-          Nájemné za farní pozemky placení obcí ve výši 5100 Kč  (3639 5164 = 5100 Kč),

-          Příjem z nájmu nebytových prostor v Týnci č.p. 12 ve výši 1600 Kč (3613 2132= 1600 Kč).

 

267/13 Zastupitelstvo  vzalo na vědomí aktuální informaci starostky o nájemci objektu Týnec č.p. 12. V zastoupení obce právním zástupcem p. Mgr. J.Štanclem byla podána soudní žaloba. V květnu do 2.5.2013 je předepsán doplatek nájemného nebytových prostor a od 3.5.2013 stanovil obecní úřad měsíční finanční úhradu za neoprávněné užívání prostor v Týnci č.p. 12.

 

268/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Starostka informovala o provedeném rozboru ve věci užívání obecních pozemků občany (zaplocené pozemky). Postupně budou dotčení občané vyzýváni k odstranění plotů, případně k odkoupení předmětných pozemků.

-          Uspořádání sportovního dne pro děti a úhradu nákladů do výše 1600 Kč,

-          Výzvu MěÚ/OVÚP Klatovy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – sklad zahradního náčiní  na p.p.č. 236/29 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 119/13);

-          Dokument Agentury ochrany přírody a krajiny ČR souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Štola Loreta čj. 118/13);

-          Trvání spolupráce se Státní pozemkovým úřadem při monitorování eroze zemědělské půdy;

-          Setkání starostů okresu Klatovy v KD Švihov 27.6.2013;

-          Návrh Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje,

-          zákaz skládky u farních pozemků – bude osazena zamezovací páska a označení zákazu skládky;

-          připomínku člena ZO k volnému pobíhání psů ve volné přírodě bez náhubků – bude doporučeno zprávou v místním rozhlase.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ