USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ ZO - 13.5.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ ZO - 13.5.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 28. zasedání ZO - 13.5.2013

Obec Týnec

14. květen 2013

 

 

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.5.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

 

259/13 Zastupitelstvo obce se vyjádřilo k závěrečnému účtu obce za r. 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012 ze dne 13.2.2013 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce s příjmy 4 563,94 tis. Kč a výdaji 5 489,99 tis. Kč bez výhrad. Hlasování ANO – 9x, NE-0x, Zdržel se-0x.

 

260/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.

 

261/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 5:

-          Navýšení opravy MK od č.p. 104 k čp. 106 ve výši 52 000 Kč  (2212 5171 = 52 000 Kč),

-          Navýšení nájmu za kontejner na plasty v Rozpáralce ve výši 1700 Kč (3722 5164 = 1700 Kč, 3722 5169 = -1700 Kč).

 

261/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí aktuální informaci starostky o nájemci objektu Týnec č.p. 12.

 

262/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Oznámení MěÚ/ OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavbu RD, ČOV –EK S4, vrtaná studna na p.p.č. 186/13 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (čj.102/13);

-          Společný souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy se stavbou RD na p.p.č. 186/13 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (čj.108/13);

-          Informaci o konání skautského tábora ve dnech 14.7. – 27.7.2013 na p.p. č. 252 v k.ú. HL;

-          Vyúčtování neinvest. nákladů za žáky v ZŠ Klatovy za r.2012 ve výši 52 726 Kč;

-          Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky na úřední desce od Exekutorského úřadu Praha 1 (čj. 099 EX 1578/03-104) naše čj. 103/13;

-          Pozvánku od ŠVAK a.s. Klatovy na výroční schůzi dne 24.5.2013 od 14:00 hod.;

-          Zkušebně zajistit mobilní výkup železa a barevných kovů v Týnci firmou AVE sběrné suroviny a.s.,Plzeň

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ