USNESENÍ Z 27.ZASEDÁNÍ ZO - 17.4.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 27.ZASEDÁNÍ ZO - 17.4.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 27.zasedání ZO - 17.4.2013

 

Obec Týnec

17. duben 2013

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 15.4.2013 v Obecním domě v Týnci.

254/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

255/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí kulturní akce plánované na 2. čtvrtletí 2013.

256/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že ve vypsaném termínu 3. kola výběrového řízení pro předložení žádostí o půjčku z FRB obce (do 12,00 hodin 10.4.2013) neobdržel obecní úřad v Týnci žádnou žádost.

257/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 4:

- Navýšení opravy MK od č.p. 104 k čp. 106 ve výši 100 000 Kč (2212 5171 = 100 000 Kč),

- Příjem z nájmu pozemků ve výši 3500 Kč (3639 2131 = 3500 Kč).

258/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

- Informaci starostky o dopise od p. JUDr. Jutidy Jakubčíkové (nájem nebyt. prostor Týnec 12);

- Informaci o uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností Nýrsko-p.p.č.26/1, st.p.č. 44/4 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.

- Oznámení od firmy GA Energo technik ve věci opravy stávajícího vzdušného vedení VN Loreta, drůbežárny;

- Výzvu Euroregionu Šumava o zapojení do projektů z oblasti práce s dětmi a mládeží;

- Veřejnou vyhlášku KÚ PK/OŽP Plzeň – opatření obecné povahy – rorýs (č.j. 82/13);

- Územní rozhodnutí MěÚ /OVÚP o umístění stavby vrtané studny p.p.č. 186/13 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.:76/13),

- Územní souhlas MěÚ /OVÚP o umístění stavby domácí ČOV p.p.č. 186/13 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.:76/13)

- Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s provedením výměny střešní krytiny u RD Týnec č.p. 27 (čj.:78/13),

- Informaci o neúspěšném pokusu o vloupání do vodojemu obce a o osazení monitorovacího zařízení do vodojemu na zjištění průtoku (odběru).

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ