KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO ZA R. 2012 | OBEC TÝNEC

KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO ZA R. 2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Kalkulace vodného a stočného za r. 2012

Obec Týnec

 

 

KALKULACE VODNÉHO A STOČNÉHO

OBCE TÝNEC za r. 2012

 

Vodovod:

Příjmy: 215,85 tis. Kč    Výdaje (bez investic): 393,43 tis. Kč    Ztráta (bez inv.): 177,58 tis. Kč

                                                Investice: 0 tis. Kč

Celkem pitná voda vyrobená: 17 185 m3

 

Druh výdaje

Celkem v tis. Kč.

Kalkulace na l m3/Kč

- mzdové + SP + ZP

0,00

-

- elektrická energie

149,88

8,72

- služby a materiál

70,30

4,09

- běžné opravy

135,39

7,88

- investice

0,00

-

- poplatky za vyrobenou v.–dle zák.254/2001 Sb., (Celní úřad)  

37,86

2,20

Celkem

393,43

22,89

 

 

 

 

Vodné v  r. 2012 činilo: 20,- Kč/ m= od 1.1. do 31.3.2012; 23,- Kč/ m3 = od 1.4. do 31.12.2012
==========================================================

 

Kanalizace a ČOV:

Příjmy: 132,17 tis. Kč      Výdaje (bez investic): 254,56 tis. Kč      Ztráta(bez inv.): 122,39 tis. Kč                                                        

    Investice: 1984,75 tis. Kč

Celkem splašky: 7284 m3

 

Druh výdaje

Celkem v tis. Kč.

Kalkulace na l m3/Kč

- mzdové + SP + ZP

-

-

- elektrická energie

37,93

5,20

- služby a materiál

138,07

18,95

- běžné opravy

78,56

10,78

-drobný hmot.dlouh.majetek

-

-

- investice

1984,75

-

Celkem

2 239,31

34,93

Stočné v r. 2012 činilo: od 1.1. do 31.12.2012 = 20,- Kč/ m3
 Byly provedeny opravy dešťové kanalizace na křižovatce cest z Týnce a do Horní Lhoty (37 816 Kč), vyčištěn vodní tok pod Týncem, který odvádí vodu z dešťové kanalizace z Týnce ( 21 780 Kč)

 Celková ztráta (bez investic) ve vodním hospodářství za r. 2012 činila 299,97 tis. Kč, která byla dotována z rozpočtu obce Týnec.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ