INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 1.KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR | OBEC TÝNEC

INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ 1.KOLA VOLBY PREZIDENTA ČR

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace o době a místě konání 1.kola volby prezidenta ČR

INFORMACE

 

o době a místě konání 1. kola volby prezidenta České republiky

 

 

Starosta obce Týnec podle § 34 odst.1  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

 

 

 

o z n a m u j e  :

 

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční

 

                        v pátek     dne 11. ledna 2013          od 14.00   do   22.00 hodin

                        v sobotu   dne  12. ledna 2013          od   8.00   do   14.00 hodin

 

2. Místem konání volby prezidenta republiky

 

    ve volebním okrsku č. 1 Týnec

    je volební místnost  obecního úřadu v Týnci, Týnec č.p. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horní Lhota, Loreta, Rozpáralka a Týnec

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky   

     platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České   

     republiky. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky stanovenými doklady,  

     nebude mu hlasování umožněno.

    

4. Voliči budou dodány hlasovací  lístky 3 dny přede dnem volby prezidenta republiky.

    Ve dnech volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. V  případě  konání 2. kola volby prezidenta republiky se tato uskuteční

 

                        v pátek dne      25. ledna 2013    od  14.00 hodin  do   22.00 hodin  a

                        v sobotu dne    26. ledna 2012    od    8.00 hodin  do   14.00 hodin.

 

     Volič obdrží hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta republiky pouze ve volební místnosti ve      

     dnech volby.     

     V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky bude vydáno další Oznámení o době a místě

      konání této volby.    

 

 

 

 

 

V Týnci dne 27.12.2012                                                                       Jana KUCHAŘOVÁ

                                                                                                           starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ