INFORMACE ZEMĚDĚLCŮM | OBEC TÝNEC

INFORMACE ZEMĚDĚLCŮM

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace zemědělcům

 

 

INFORMACE   ZEMĚDĚLCŮM

 

 

 

 

Ministerstvo zemědělství, Agentura pro zemědělství a venkov Klatovy                  o z n a m u j e všem subjektům, kteří hospodaří na zemědělské půdě vedené v evidenci LPIS a kteří se rozhodnou žádat o poskytnutí národních doplňkových plateb (Top-Up), že  započne  dne 15. října 2012 s příjmem těchto žádostí a současně upozorňuje, že žádost je nutno podat na AZV nejpozději        do 1.listopadu 2012 včetně, po tomto datu bude žadateli udělena za pozdní podání sankce.

 

Předtištěné žádosti budou žadatelům poskytovány na Agentuře pro zemědělství a venkov Klatovy, Čapkova 127, každý pracovní den.

 

Tímto předtištěným formulářem může žadatel požádat současně o 6 samostatných plateb:

·        Platba na zemědělskou půdu    - stav dle SAPS 2012              

·        Platba na přežvýkavce              - historický počet VDJ k 31.3.2007

·        Platba na chov ovcí/koz           - stav chovaných ovcí a koz v prosinci 2012

·        Platba na chov KBTPM           - stav chovaných krav v prosinci 2012

·        Platba na chmel                       - historický stav pěstování k 31.7.2012

·        Platba na brambory pro výr. škrobu   - množství tun dle smlouvy na hospod. rok 2011/2012, uzavřené se zpracovatelem do 31.3.2012

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ