DESET RAD, JAK POUŽÍVAT NOVOU KLATOVSKOU NEMOCNICI | OBEC TÝNEC

DESET RAD, JAK POUŽÍVAT NOVOU KLATOVSKOU NEMOCNICI

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Deset rad, jak používat novou Klatovskou nemocnici

Deset rad, jak používat novou Klatovskou nemocnici

Klatovy – V pondělí 8. října začne nová nemocnice v Klatovech ošetřovat první pacienty. Hlavní proces přesunu zdravotnických pracovišť ze stávajících prostor do nových bude trvat deset dnů. Snahou nemocnice je, aby se změny v působení ambulancí, rentgenů i lůžkových oddělení nedotkly komfortu péče o pacienta a aby návštěvníci nemocnice měli orientaci v areálu nemocnice i jeho těsném okolí co nejsnazší. Z tohoto důvodu vydala Klatovská nemocnice Deset rad, jak používat novou Klatovskou nemocnici.

1.   Jak proběhne přesun ambulancí a radiodiagnostického oddělení?

Od 8. října začnou v novém fungovat všechny ambulance a radiodiagnostické oddělení. Ty se nachází v prvním nadzemním (včetně RDG) a prvním podzemním podlaží. V prvním týdnu budou zároveň fungovat paralelní týmy i ve všech stávajících ambulancích. Pacienti si tak budou moci v podstatě vybrat kam jít. V případě, že bude z některé původní ambulance poslán pacient na rentgen do nového monobloku, nebude se už vracet do stejné ambulance a znova přecházet mezi budovami, ale bude poslán již na nové pracoviště, kde bude dál ošetřen.

Pokud nebude docházet k problémům, skončí souběh paralelních ambulantních týmů 12. října. V opačném případě bude souběh prodloužen. Po uzavření původních ambulancí u nich bude plánek, jak se dostat k novým. Současné pracoviště rentgenů bude v záloze i po spuštění nového.

2.    Jak proběhne přesun lůžkových oddělení a operačních sálů?

Lůžková oddělení a operační sály se budou přesouvat v tomto harmonogramu:

·         10. až 12. října – zprovoznění nových operačních sálů, oddělení ARO, DIP a JIP

·         15. října – chirurgie a ortopedie

·         16. října – porodnice, gynekologie, pediatrie

·         17. října – interna, neurologie, oční

·         18. října – rehabilitace

Příjem akutních případů k hospitalizaci bude možný po celou dobu stěhování ambulancí i lůžkových oddělení. Mírně omezeny jsou plánované příjmy a operativa. Všechny spolupracující orgány (zdravotnická záchranná služba, sousední nemocnice, zdravotní pojišťovny a další) jsou s tím srozuměny. Stěhování hospitalizovaných pacientů je zajištěno tak, aby to pocítili co nejméně. K dispozici budou zdravotnické vozy vybavené potřebnou technikou.   

3.    Kdy začne fungovat nová lékárna?

Nemocniční lékárna umístěná v novém monobloku začne z důvodu složitějšího schvalovacího procesu fungovat „až“ od 1. listopadu. K tomuto datu přestane fungovat lékárna u současného vjezdu do areálu.

4.    Změní se ordinační a návštěvní hodiny?

V době stěhování ani po něm se nebudou měnit ordinační hodiny ambulancí. Přestěhováním rovněž nedojde ke změnám v režimu návštěv na lůžkových odděleních. Nadále platí doporučené návštěvní hodiny jednotlivých oddělení a možnost domluvit si individuelní návštěvní hodiny s primářem, jeho zástupcem, popř. ošetřujícím lékařem.   

5.    Jaká pracoviště zůstanou ve stávajících prostorách?

Mimo nový objekt a tedy ve stávajících prostorách zůstanou oddělení psychiatrie, plicní, klinické laboratoře, nukleární medicína, patologie, transfuzní oddělení a lůžka dlouhodobě nemocných.

6.    Jak se dostat do areálu nemocnice?

Areál nemocnice je již přístupný pro pěší i pro osobní dopravu také z okružní křižovatky v Plzeňské ulici. K tomuto vstupu do areálu budou už brzy zajíždět vybrané spoje městské hromadné dopravy. O jejich četnosti a termínu zavedení zastávky do jízdních řádů jedná klatovská radnice s dopravcem. Je pravděpodobné, že novou zastávku Plzeňská – U Nemocnice budou obsluhovat střídavě všechny tři linky městské dopravy a to v čase kolem 8., 12. a 15. hodiny. I nadále zůstane obsluhována i zastávka Pod nemocnicí.

Vjezd do areálu bude v týdnu od 8. října možný z obou směrů, tedy i dosavadním vjezdem z Dukelské ulice. Od 15. října se ale tato brána uzavře. Z Dukelské ulice pak bude možný vstup jen brankou pro pěší. 

7.    Jak se orientovat v areálu nemocnice?

V celém areálu nemocnice včetně interiérů nového monobloku je přehledný informační systém se směrovkami a barevným označením jednotlivých částí nemocnice a to včetně oddělení, které zůstanou mimo nový monoblok. Bližší informace na místě poskytnou speciálně vyškolené informační pracovnice v terénu a pracovnice recepce, která je ve vestibulu hlavního vchodu. Mimo provoz recepce funguje těsně za recepcí vrátnice. Hlavní vchod do monobloku je z jižní strany (směrem k ulici Pod nemocnicí).

8.    Jak parkovat v areálu nemocnice?

V areálu nemocnice je parkovací dům pro dvě stovky aut a zhruba padesát venkovních míst. Těsně u vchodu do nového monobloku je dostatečné množství parkovacích míst pro tělesně postižené návštěvníky. Do 14. října je vjezd do areálu nemocnice bez omezení. Od 15. října si každý řidič stiskem tlačítka zvedne závoru a obdrží parkovací lístek, který bude potřebovat při výjezdu.

V případě, že opustí areál do hodiny, je parkování bezplatné. Za každou další započatou hodinu parkování zaplatí řidič 20 korun. Parkovné je třeba uhradit před odjezdem u parkovacího automatu. Ten je ve vestibulu u hlavního vchodu do nového monobloku. Vůz, který je označen, že převáží tělesně postiženou osobu, za parkování ani po první hodině neplatí. Z areálu jej pustí obsluha u vjezdu.

9.    Kde se lze zeptat na podrobnější informace?

V areálu nemocnice slouží jako informační centrum recepce nového monobloku. Zájemcům o informace dále slouží 24 hodin denně telefonní linka 376 335 111. Informace jsou i na webu www.nemkt.cz nebo je dispozici mail info@nem.kt.cz

10.    Jak myslí nemocnice na hendikepované spoluobčany?

Celý nový monoblok nemocnice je bezbariérový. Tělesně postižené osoby mohou parkovat na vyhrazených místech přímo u vchodu do nového monobloku a ani při delším stání neplatí parkovné. Skutečnost, že vjíždí do areálu nemocnice a především, že vyjíždí ven, nahlásí u obsluhy u vjezdu do areálu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ