OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PK A SENÁTU PARLAMENTU ČR | OBEC TÝNEC

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PK A SENÁTU PARLAMENTU ČR

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva PK a Senátu Parlamentu ČR

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

 a Senátu Parlamentu České republiky volební obvod č. 11 Domažlice

 

 

Starostka Obce Týnec podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

a o změně některých zákonů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů oznamuje:

 

I. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 11 Domažlice, se uskuteční

v pátek dne 12. října 2012    od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu dne 13. října 2012   od 8.00 do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 11 Domažlice

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost (adresa) Týnec čp. 69 – obecní úřad

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Týnec, Horní Lhota, Loreta a Rozpáralka

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud má trvalý pobyt v obci náležející do obvodu příslušného kraje. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voleb do Senátu se mohou zúčastnit pouze státní občané ČR s trvalým pobytem v příslušném volebním obvodu.

 

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu. Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrži hlasovací lístky pro II. kolo voleb do Senátu pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Týnci 25.9.2012

 

 

                                                                                              Jana Kuchařová, starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ