USNESENÍ ZE 44. ZASEDÁNÍ ZO - 11.10.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ  ZE 44. ZASEDÁNÍ ZO - 11.10.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 44. zasedání ZO - 11.10.2010

Obec Týnec

12.10.2010      

Usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.10.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

 

378/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí práci výborů a komisí ve 2. a 3. čtvrtletí 2010.

 

379/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 7:

-          Příjem dotace z PSVO- značení cyklotras ve výši 100 tis. Kč (zaúčt. 4222= 100 tis. Kč);

-          Výdaje na značení cyklotras ve výši 170 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121 = - 170 tis. Kč,  2219 5169 = 170 tis. Kč);

-          Sada 1 hadic pro PH zásah -  ve výši 10 tis.Kč (zaúčt. 2321 6121 = -10 tis. Kč, 5512 5169 = - 1 tis. Kč, 5512 5139 = - 2 tis. Kč, 5512 5137 = 13 tis. Kč)

-          Příjem na komunální odpady ve výši 8 tis. Kč. (zaúčt. 3722 2111 = 8 tis. Kč);

-          Úroky z vkladového účtu ve výši 0,5 tis. Kč (zaúčt. 6310 2141 = 0,5 tis. Kč);

-          Příjem dotace na volby do ZO ve výši 20 tis. Kč (zaúčt. 4111 UZ 98 187 = 20 tis. Kč),

-          Výdaje na zajištění voleb – ve výši 20 tis. Kč (zaúčt. 6115 5021 = 8 tis. Kč, 6115 5032 = 0,7 tis. Kč, 6115 5139 = 10,3 tis. Kč, 6115 5173 = 0,3 tis. Kč, 6115 5175 = 0,7 tis. Kč).

 

380/10 Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení čís. 374/10 z 20.9.2010.

 

381/10 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Smlouvy o umístění antén a příslušenství stanice pro přenos dat v síti Internet na objekt vodojemu v Týnci s ročním nájmem ve výši 6000 Kč a úhradou spotřebované elektrické energie dle odpočtového elektroměru.(hlasování ANO-5x, Ne-0, zdržel se-0)

 

382/10 Zastupitelstvo projednalo účinnost druhé výzvy na zapojení se do systému odpadového hospodářství, kterou bylo obesláno 10 domácností. Z 10 oslovených domácností opětovně 7 domácností vůbec na výzvu k řešení odpadů nereagovalo. Zastupitelstvo rozhodlo, že pro nejbližší období (r. 2011) nebude měnit stávající systém odpadového hospodářství a zachová „poukázky na popelovou nádobu“ v půlročním intervalu.

 

383/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          zápis ze schůzky ZSPO Střední Pošumaví;

-          Pozvánku na seminář Aplikace zákona o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ