USNESENÍ ZE 42.ZASEDÁNÍ ZO 12.7.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 42.ZASEDÁNÍ ZO 12.7.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 42.zasedání ZO 12.7.2010

Usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.7.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

364/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace k přípravě voleb do zastupitelstev obcí 2010.

 

365/10 Zastupitelstvo obce Týnec stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro další volební období v počtu 9 členů.

 

366/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         postup obcí při uplatňování úhrad výdajů za činnost JSDH obcí v r.2010 (č.j.: 107/2010);

-         avízo Celního úřadu Klatovy o převodu finančních prostředků na účet obce z odvodů za odnětí zemědělské půdy ve výši 16 437,- Kč (č.j. 109/2010);

-         oznámení MěÚ Klatovy/OŽP o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavbu „domovní vrtaná studna a vrty pro tepelné čerpadlo na p.p.č. 257 v k.ú. Klenová (č.j. 110/2010);

-         oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení stavebního řízení na stavební úpravy č.p. 28  Klenová (č.j.: 111/2010);

-         návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) – bez připomínek (č.j. 103/2010);

-         územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy na stavby přístřešku na 2 os.auta a přístřešku na dřevo v Horní Lhotě – p.p.č. 44/2 a 45/2 (č.j.:104/2010);

-         informaci starostky k opravě komunikace v Horní Lhotě, ještě bude proveden postřik asfaltem na utažení frézované drti;

-         informaci k setkání Týnců v září 2010 – dvoučlenná oficiální delegace os. autem – místostarostka s doprovodem, družstvo hasičů 2-3 os.auty;

-         plánovanou konzultaci s firmou INVESTTEL KT ohledně odvodnění rohu hřiště v Týnci.

 

367/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 5:

-         Příjmy za z poskytování služeb a výrobků ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 6171 2111 = 2 tis. Kč);

-         oprava místní komunikace v Horní Lhotě (32 tis. Kč), poplatky za odnětí půdy ze ZDF – MK v Rozpáralce (80 tis. Kč), celkem ve výši 112 tis. Kč (zaúčt. 2212 5171 = 112 tis. Kč, 2321 6121 = - 112 tis. Kč);

-         oprava – výmalba OÚ po vytopení ve výši 35 tis. Kč (zaúčt. 6171 5171 = 35 tis. Kč, 2321 6121 = - 35 tis. Kč);

-         materiál na údržbu obce ve výši 4 tis. Kč (zaúčt. 3745 5139 = 4 tis. Kč, 2321 6121 = - 4 tis. Kč).

 

368/10 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo p.Věře Turečkové mimořádnou odměnu ve výši 5000 Kč za úklid po výmalbě OÚ Týnec.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ