CZECH POINT - PRACOVIŠTĚ | OBEC TÝNEC

CZECH POINT - PRACOVIŠTĚ

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Czech POINT - pracoviště

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V součas-nosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Registr účastníků provozu modulu autovraků (informační systém odpadového hospodářství)
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů (informační systém o veřejných zakázkách) 
  • Výpis bodového hodnocení osoby (centrální registr řidičů)

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů

Ověřené výstupy z CzP  se vydávají : na OÚ Týnec                   

Otevírací doba:

pondělí, středa : 08,00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek : 07.00 - 15.00 hod.
pátek : 07.00 - 14.00 hod.
přestávka na oběd  12.00 – 12.30 hod.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

50,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

50,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů
Registr řidičů
Registr kvalif.
dodavatelů
Registr MŽP

 

50,- Kč
100,- Kč

100,- Kč
100,- Kč

0,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
jednostránkový výpis

Oficiální stránky projektu : http://www.czechpoint.cz 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ