OZV Č.1/2010, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKY: Č. 8/1991, Č. 19/1994, Č. 6/1998 A 1/2004 | OBEC TÝNEC

OZV Č.1/2010, KTEROU SE RUŠÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKY: Č. 8/1991, Č. 19/1994, Č. 6/1998 A 1/2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

OZV č.1/2010, kterou se ruší obecně závazná vyhlášky: č. 8/1991, č. 19/1994, č. 6/1998 a 1/2004

Obec Týnec

Zastupitelstvo obce Týnec

 

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2010

 

kterou se ruší obecně závazná vyhlášky:

č. 8/1991, č. 19/1994, č. 6/1998 a 1/2004

 

 

 

 

     Zastupitelstvo obce Týnec se na svém zasedání dne 12.4.2010 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

     Zrušují se obecně závazné vyhlášky:

-           č.8/1991, k zajištění čistoty v obci Týnec, která nabyla účinnosti dne 1.7.1991;

-          č.. 19/1994, o dani z nemovitostí, která nabyla účinnosti dne 30.1.1994;

-          č. 6/1998, o změně výše místního poplatku za provozovaný VHA, která nabyla účinnosti dne 1.10.1998;

-          č.1/2004, řád obecního sportoviště, která nabyla účinnosti dne 21.1.2004.

 

 

Čl. 2

 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, to je 28.dubna 2010.

 

 

 

 

 ……………………………….                                                     ………………………………

Jana KUCHAŘOVÁ                                                            Alena VÁCLAVÍČKOVÁ

                   starostka                                                                                     místostarosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ