USNESENÍ Z 33.ZASEDÁNÍ ZO - 12.10,2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 33.ZASEDÁNÍ ZO - 12.10,2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 33.zasedání ZO - 12.10,2009

Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.10.2009 v Obecním domě v Týnci.

303/09 Zastupitelstvo vzalo informaci o hospodaření v obecních lesích na vědomí.

 

304/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí.

 

305/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o provedené činnosti v oblasti BOZP a PO v obci. Projednalo přepracovaný požární řád obce Týnec včetně příloh a rozhodlo vydat OZV č.2/2009 „Požární řád obce“. V závěrečných a zrušovacích ustanovení této OZV zrušilo OZV č.4/2004 o požárním řádu ze dne 15.4.2004.

 

306/09 Zastupitelstvo souhlasilo s přihlášením do 1.ročníku soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“  (č.j.: 48/09).

 

307/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Osvědčení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zahájení „Veřejné sbírky na získání finančních prostředků na stavební úpravy krovu, střechy lodi a presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Týnci u Klatov“ dne 30. října 2009 a ukončení 31.prosince 2009 (č.j.: 52/09),

-         souhlas MěÚ/OŽP Klatovy o závazném stanovisku k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro vybudování komunikace na p.p.č. 369/1 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, plocha vynětí činí 1390 m2;

-         Výzvu ČEZu ke kácení a okleštění stromoví v okolí vedení elektr. Vodičů;

-         Přerušení dodávky elektřiny dne 22.10.2009 v celém Týnci, Horní Lhotě a Loretě;

-         Zápis z jednání členů ZSPO Střední Pošumaví ze dne 22.9.2009,

-         Potvrzení MěÚ/OVÚP Klatovy o změně využití pozemku č. 325/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 49/09),

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavbu „Vybudování obtoku a odbahnění rybníka „Zámecký-Gomora“ … (č.j. 50/09),

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby – dřevěná pergola na p.č. 312/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.,

-         Cenovou nabídku firmy ŠVAK a.s. Klatovy na automatizaci odstraňování plovoucího kalu z dosazovací nádrže ČOV Týnec – souhlas s provedením v rámci schváleného rozpočtu,

-         Informaci spol. EKO-KOM Praha o změnách sazeb odměn pro obce za tříděný odpad,

-         Informaci starostky o konání setkání důchodců v sobotu 7.11.2009 v Pohostinství U Malátů od 14 hod. – po přivítání a občerstvení k tanci a poslechu budou vyhrát známí harmonikáři,

-         P. Weber žádal opravu výtluku v krajnici komunikace SÚS Klatovy u č.p. 79, P. Čadová upozornila na propadlý kanál u lesa směrem na Horní Lhotu – opětovně bude upozorněn cestmistr SÚS Klatovy.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ