OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2009- ČÁST SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY | OBEC TÝNEC

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2009- ČÁST SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška č.1/2009- část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2009,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Zastupitelstvo Obce Týnec na veřejném zasedání dne 14.9.2009 usnesením čís. 299/09 rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 178 odst.2 písm. c) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Město Janovice nad Úhlavou je zřizovatelem příspěvkové organizace „Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy“.

Článek 2

Na základě dohody o vytvoření společného školského obvodu uzavřené mezi Městem Janovice nad Úhlavou a Obcí Týnec je území Obce Týnec částí školského obvodu Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy.

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

V Týnci 15.9.2009

 

 

Alena VÁCLAVÍČKOVÁ                                                                             Jana KUCHAŘOVÁ

       místostarostka                                                                                                 starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ