USNESENÍ Z 29. ZASEDÁNÍ ZO - 11.5.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 29. ZASEDÁNÍ ZO - 11.5.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 29. zasedání ZO - 11.5.2009

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.5.2009 v Obecním domě v Týnci.

271/09 Zastupitelstvo obce se vyjádřilo k závěrečnému účtu obce za r. 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 ze dne 23.4.2009 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce s příjmy 3 645,44 tis. Kč a výdaji 3 235,19 tis. Kč bez výhrad.

272/09 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.

273/09 Zastupitelé pověřili starostku k oslovení klatovské Agentury KONTAKT Klatovy na zpracování pasportů v oblasti BOZP a PO pro obec Týnec z hlediska cenové nabídky.

274/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí :

 • aktuální informaci SMO ČR o daňovém inkasu;

 • Veřejnou vyhlášku-Rozhodnutí-územní rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o umístění stavby: vybudování obtoku a odbahnění rybníka “Zámecký” (Gomora) Týnec (č.j.: 65/2009);
 • Vyúčtování neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou za r.2008 v ZŠ v Klatovech (za 10 dětí = 42 008,- Kč) - č.j.: 70/2009;
 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavbu “Týnec – vrt pro tepelné čerpadlo” s umístění vrtu na p.p.č. 435/12 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhl. a pozvání k ústnímu jednání (č.j.: 71/2009);
 • Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení stavebního řízení na stavební úpravy RD č.p. 54 v Týnci (č.j.: 69/2009);
 • Provedení kontroly pracovnicemi KÚ Plzeňského kraje na použití dotace z PSVO 2008 – oprava horní komunikace v Podskalí Týnec;
 • Pozvánku na oslavu MDD na 6.června 2009 od 13,00 hodin;
 • Nabídku kynologů na předvedení ukázky policejních psů v rámci oslav MDD;
 • Upozornění p. Pelánka na ukládání opadů a stavební suti na cestě do Kozlova;
 • Přípravu voleb do EP – první schůzka okrskové volební komise proběhne 15.5.2009 od 17,00 hod. v Týnci;
 • Upozornění pí. Václavíčkové na úklid na hřišti v okolí klubovny,
 • Upozornění p. Ulricha na nutnost opravy střechy klubovny na hřišti.

275/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí ústní žádost p. Jana Pelánka o pronájmu horního patra budovy bývalé MŠ Týnec.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ