INFORMACE - MOŽNÝ PŘENOS VIRU MEXICKÉ CHŘIPKY NA ÚZEMÍ ČR | OBEC TÝNEC

INFORMACE - MOŽNÝ PŘENOS VIRU MEXICKÉ CHŘIPKY NA ÚZEMÍ ČR

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace - možný přenos viru mexické chřipky na území ČR

Informace k mexické (prasečí) chřipce naleznete na portálu Plzeňského kraje na adrese:

http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=1786

 

 

Opatření k minimalizaci možného přenosu viru mexické chřipky na území ČR

Opatření k minimalizaci možného přenosu viru "prasečí chřipky (swine flu)“ na území ČR

První informace byly předány systémem rychlého hlášení v pátek 24.4. v odpoledních hodinách. Bylo zahájeno podrobné monitorování informací ze zdrojů WHO, CDC Atlanta, ECDC ve Stockholmu. Byla nastavena v sobotu komunikace v rámci EWRS včetně autokonferencí.

Předběžně byla připravena opatření:

1. Informace pro obyvatele ČR o příznacích a riziku prasečí chřipky pro obyvatele ČR (zatím dle sdělení a hodnocení rizika ECDC není v EU a ČR zvýšené riziko, jsou vyšetřovány dva lidé v Anglii a ve Francii z možného kontaktu)

2. Informace pro cestovní kanceláře a turisty (preventivní opatření pro návštěvníky postižené oblasti — Mexiko a hraniční oblasti USA, zatím žádný stát EU nezakázal lety do postižených oblastí)

3. Dne 27.4. bude projednáno vyvěšení informačních tabulí na mezinárodním letišti Praha, které bude doporučovat cestujícím z postižených oblastí v případě výskytu akutních respiračních onemocnění vyšetření ve zdravotnickém zařízení Meditrans

4. Pro lékaře budou vydána diagnostická kritéria pro dg. prasečí chřipka (dle case definitor EU)

5. Bude i nadále pokračovat surveillance akutních respiračních onemocnění a chřipce podobných onemocnění

6. Národní referenční laboratoř pro chřipku v SZU ve spolupráci s evropskými národními referenčními laboratořemi zavedou vyšetření pro dg. prasečího chřipkového viru A/H1N1

7. Opatření budou konzultována s veterinární službou a veterinárními laboratořemi

8. WHO konference pandemické připravenosti se zúčastňují prof. MUDr. R. Prymula,PhD, MUDr. Havlíčková (vedoucí NRL pro chřipku) a MUDr.J Kynčl,PhD

9. MZ je v pravidelné konzultaci s Health Security Committee EU

10. Dle vývoje situace v Mexiku a USA by MZ navrhlo svolání meziresortní skupiny pro prevenci pandemické chřipky

11. V současné době má ČR zásoby Tamiflu pro 20% obyvatel ( 2 mil. dávek). Virus prasečí chřipky A/H1N1 je na tento přípravek citlivý

 

Dne 26.4. v 18.50
MUDr. Michael Vít, PhD, v.r. Hlavní hygienik ČR

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ