USNESENÍ Z 25.ZASEDÁNÍ ZO - 19.1.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 25.ZASEDÁNÍ ZO - 19.1.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 25.zasedání ZO - 19.1.2009

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 19.1.2009 v Obecním domě v Týnci.

 

 

246/09 Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2008 včetně způsobu likvidace vyřazeného majetku.

 

247/09 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné “Vyúčtování hospodaření obce za r. 2008” a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2008 po provedení přezkumu hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.

 

248/09 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytování servisní služby – servis počítačového vybavení na dobu neurčitou s firmou KINETIC KT spol. s r.o.- Autocont Klatovy.

 

249/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • pozvánku na hasičský bál v Týnci v sobotu 7.2.2009;
  • pozvánku SMO ČR na krajské setkání představitelů měst a obcí v PK 3.2.2009 (účast místostarostka, případně i starostka);
  • usnesení Policie ČR- s výrokem odkládá se věc – pokus neznámého pachatel o vloupání do prodejny SPAR v Týnci (č.j.:6/2009);
  • návrh zadání změny č. ÚPN města Janovice nad Úhlavou (č.j.:4/2009) – obec Týnec nemá připomínek;
  • roční výkaz o knihovně za r. 2008 (21 čtenářů, z toho 2 čtenáři do 15 let; celkem výpůjčky 1798);
  • územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním kolny u RD v Týnci č.p.79 (č.j.:5/2009);
  • vyhlášení soutěže – krajské kolo 11.ročníku soutěže Zlatý erb (obec se nepřihlásí);
  • informaci k volbám do Evropského parlamentu 4.-7.6.2009;
  • výzvu starostům měst a obcí ČR – proti radaru;
  • informaci k úmrtí občana p.Josefa Mrhálka a objednávky zpopelnění bez obřadu.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ