USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ ZO DNE 14.5.2007 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ ZO DNE 14.5.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 7.zasedání ZO dne 14.5.2007

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.5.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

66/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v  obecních lesích a souhlasilo s těžbou 20 m3 kulatiny na Štěrbině a jejím prodejem. Na podzim se provede těžba napadených modřínů.

 

67/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí přípravy sportovního odpoledne pro děti v rámci MDD na 3.června od 13,00 hod. v areálu cvičiště mladých hasičů pod hřbitovem v Týnci a souhlasilo s poskytnutím příspěvku na občerstvení ve výši 600 Kč. 

 

68/07   Zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení snímače čárových kódů pro evidenci knih v místní knihovně Týnec od firmy LANIUS Tábor za cenu 2 975 Kč s DPH (klávesnicový).

 

69/07   Zastupitelstvo rozhodlo objednat revizi elektrického zařízení vodojemu a klubovny obecního sportoviště Týnec u firmy p. ing. Kobrny Klatovy. 

 

70/07   Zastupitelstvo souhlasilo s kladným doporučením žádosti p.Karla Řehoře o umístění do ústavu sociální péče pro dospělé občany.

 

71/07   Zastupitelstvo vytvořilo pracovní skupinu ve složení pí.Jana Kuchařová, pí.Alena Václavíčková, p. Stanislav Kuthejl a p.ing. Karel Kuběna k projednání dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce a užívání obecního sportoviště Týnec s FO TJ Sokol Týnec s pracovní schůzkou dne 23.5.2007 od 16,00 hodin v Týnci na obecním úřadu.

 

72/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu vrtané studny p.p.č. 44/2 v k.ú. Horní Lhota (č.j. 105/2007);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy na umístění zahradní betonové terasy u RD v Týnci č.p. 70 (č.j. 90/2007);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na užívání stavby Týnec, rozšíření veřejného osvětlení  (č.j. 85/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci udělení odchylného postupu pro všechny druhy volně žijícího ptactva včetně populace zdivočelých holubů, mimo druhy užívající dle zákona zvláštní ochranu (povolení odchytu, převzetí, manipulace, chovu...) – č.j. 107/2007;

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci udělení odchylného postupu pro všechny druhy volně žijícího ptactva včetně populace zdivočelých holubů, mimo druhy užívající dle zákona zvláštní ochranu (povolení odchytu, převzetí, manipulace, chovu...) – č.j. 106/2007;

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního a stavebního řízení  a pozvánka k ústnímu jednání ve věci vrtaná studna  pro RD Loreta p.p.č. 197/14 (č.j. 97/2007);

-         Pozvánku Policie ČR, OŘ Klatovy na společné setkání se starosty dne 24.5.2007 od 14,00 hod. v Nýrsku (č.j. 102/2007);

-         Sdělení Policie ČR, OŘ Klatovy ve věci přemístění některých útvarů do rekonstruovaného objektu Plzeňská 90, Klatovy III.;

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod ze stávající centrální ČOV Týnec (č.j. 98/2007);

-         Sdělení MěÚ/OD-dopravní úřad Klatovy k ohlášení opravy místní komunikace Týnec-Vacovy  (č.j.110/2007);

-         Sdělení FÚ v Klatovech k převodům sdílených daní do obcí v r.2007 (č.j. 108/2007);

-         Konání 27.sjezdu Lhot a Lehot v termínu 4.-8.7.2007 v Jestřabí Lhotě;

-         Pozvánku na jednání pracovníků a zástupců obcí zapojených v projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko“ dne 31.5.2007 od 13,30 hod. v Klatovech;

-         Pozvánku Šumavských vodovodů a kanalizací a.s. Klatovy na výroční schůzi dne 18.5.2007 od 14,00 hod. v Klatovech;

-         Vyúčtování neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou za r.2006 za žáky z obce v Klatovech ve výši 36 622,- Kč (č.j. 94/2007);

-         Informaci starostky z jednání valné hromady ZSPO Střední Pošumaví dne 11.5.2007 ve Velharticích;

-         Připomínku p.Kuthejla k úklidu místní komunikace na západním okraji.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ