14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM | OBEC TÝNEC

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací minimálně za poslední dva roky Výroční zpráva za rok 2001: V roce 2001 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb. Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. : a) Počet podaných žádostí o informace: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0 e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------- Pozn.: Základní informace o obci a obecním úřadu byly ve smyslu zákona čís. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím zveřejněny. Dále bylo v r. 2001 vydáno a doručeno do domácností obce pět čísel „Informace OÚ občanům obce Týnec“ (březen, duben, srpen, září, listopad). Výroční zpráva za rok 2002 : V roce 2002 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb. Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. : a) Počet podaných žádostí o informace: 0 b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0 e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: --------- Pozn.: v r. 2002 byla vydána a doručena do domácností obce dvě čísla „Informace OÚ občanům obce Týnec“ (březen, prosinec).
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ