12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | OBEC TÝNEC

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • Sazby za úhradu služeb spojených s poskytováním informací dle zákona
  • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
  • Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.
  • Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí úseku dle sazebníku :
  • mzdové náklady 40,- Kč za každou započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace
  • materiálové náklady 1,- Kč za každý list pořizované kopie
  • doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku
  • Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
  • Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně OÚ.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ