Ve dnech 1. – 14. ledna jste se opět mohli na území Prachaticka a Vimperska setkat s koledníky. K některým z vás doputovali až domů a nade dveře vám napsali posvěcenou křídou K+M+B+2024, což znamená: „Nechť Kristus požehná tomuto domu“ (Christus mansionem benedicat). Tato koleda je spojena s Tříkrálovou sbírkou, která každoročně pomáhá Charitě realizovat sociální služby a pomoc lidem v nouzi.

Více o službách naší Charity najdete na webových stránkách ptv.charita.cz.

Na Prachaticku zajišťovalo sbírku 71 skupinek, celkem 213 koledníků.

Na Vimpersku zajišťovalo sbírku 22 skupinek, celkem 79 koledníků.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 včetně online plateb činí: 866 945 Kč

Výtěžek bude věnován na podporu azylového Charitního domu sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. Rovněž bude z výtěžku podpořena pečovatelská služba. Tato služba pomáhá seniorům nebo osobám se sníženou soběstačností.

Děkujeme vám za přijetí našich koledníků a za poskytnuté dary.

Přejeme do nového roku především pevné zdraví a krásná setkání s druhými lidmi.

Miriam Dohnalová, DiS.
koordinátorka TKS Charity Prachatice-Vimperk

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Finanční a krizové poradenství
Nové, dřevem vonící apartmány v náručí přírody. Skvělý zážitek za velmi příjemné ceny. (*I)

Reklama – Google