Propozice - 19. ročník AUTHOR Král Šumavy MTB 2012

Závod se určitě uskuteční v daném termínu, ale  vzhledem ke komplikacím v souvislosti s novelou silničního zákona sledujte průběžně naše stránky.

 

Závod je součástí série AUTHOR MARATON TOUR 2012

Termín:  sobota 26. května 2012

Ročník:  devatenáctý

Pořadatel:  Triatlon klub Klatovy (IČO 43313230)

Hlavní partner:  Universe Agency – AUTHOR

Trasy: Vzhledem k nutnosti minimalizovat přejezdy silnic I. a II. tříd jsme nuceni závod vést po nových trasách. Délky a obtížnosti tras budou přibližně shodné s předchozími lety.

Kategorie pro všechny trasy:
muži do 39 (M1), 40-49 (M2), 50-59 (M3), 60 a více let M4)
ženy do 39 (Z1), 40-49 (Z2), 50 a více let (Z3)

Závodníky mladší než 18 let prezentujeme jen po předložení písemného souhlasu rodičů

Ceny:  pro prvních pět v každé kategorii poháry. Navíc pro prvních pět v absolutním pořadí na trase 100 km finanční (5000,3000,2000,1500,1000 Kč). Ostatní ceny losované. Ceny, které osobně nepřevezme závodník při večerním vyhlašování výsledků, propadají ve prospěch pořadatele.

Prezentace:  Klatovy - Luby, fotbalové hřiště (2,5 km od startu)
v pátek 25.5.2012 od 14:00 do 22:30, pro předem přihlášené i v sobotu 26.5.2012 od 6:00 do 9:45. Riskujete ale pozdní příchod na start!
prezentace pro předem nepřihlášené bude možná pouze v pátek 25.5.

při prezentaci lze v přihlášce měnit pouze volbu trasy, jiné změny (změna jména, převod startovného, se zachováním suvenýru) s poplatkem 100 Kč

Start: Klatovy, náměstí Míru

v    7:30 – trasa 100 km
v    9:30 -  trasa  70 km
v  10:00 –  trasa  45 km

Do první vlny dlouhé trasy pro start v 7:30 se letos kvalifikuje prvních 200 závodníků z loňského absolutního pořadí trasy 105 km, do první vlny  střední trasy pro start v 9:30 se kvalifikuje prvních 200 závodníků z loňského absolutního pořadí trasy 70 km. Do první vlny krátké trasy pro start v 10:00 se kvalifikuje prvních 100 závodníků z loňského absolutního pořadí na trase 45 km. .

Cíl:  Klatovy - Luby, fotbalové hřiště
časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 18:00 v cíli
Pořadí v cíli je určováno u prvních pěti závodníků každé trasy cílovým rozhodčím, u ostatních podle času zaznamenaného čipovou kontrolou. Při nedodržení trasy uvedené při prezentaci bude závodník diskvalifikován. Vyhlášení výsledků v prostoru cíle od 18:00.
 
Přihlášky:
a) on-line prostřednictvím INTERNETU do pátku 18.5.2012 - sekce AKŠ MTB => Přihlášky
b) poštou  - orazítkované nejpozději v pátek 18.5.2012 na adresu: Triatlon klub Klatovy, Pod Hůrkou 496, 33901 Klatovy 3

po tomto termínu je možno se přihlásit již jen při prezentaci v pátek 25.5. 2012 bez nároku na suvenýr.

Zrušit přihlášku je možné pouze mailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději ve čtvrtek 24.5.2012. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Storno poplatek je 100 Kč. Startovné bude vráceno do 14 dnů po závodě.

VAŠE PŘIHLÁŠKA BUDE PLATNÁ AŽ V OKAMŽIKU, KDY SE ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO OBJEVÍ JAKO POLOŽKA NAŠEHO DENNÍHO VÝPISU Z ÚČTU SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI (zejména variabilní a specifický symbol). Na INTERNETU si můžete ověřit, zda byla Vaše přihláška přijata. Přihlásíte-li se a zaplatíte do 18.5., obdržíte při prezentaci číslo, na kterém bude vytištěno vaše jméno.
 
Startovné:
600 Kč /25 EU/, zaplatíte-li do pátku 18.5.2012 (v ceně suvenýr), doporučujeme platit bezhotovostně (převodem z účtu)
700 Kč /30 EU/, zaplatíte-li HOTOVĚ v pátek 25.5.2012 (ale bez nároku na suvenýr)

uzávěrka plateb a přihlášek je 18.5.2012!

K tomuto datu se platba musí objevit jako položka na denním výpisu  z našeho účtu - počítejte s tím, že banky mají na operaci třídenní lhůtu.

Startovné zaplaťte nejlépe ve stejný den, kdy odešlete přihlášku. Startovné zaplaťte do 18.5.2012 na účet Komerční banky Klatovy – název účtu: Triatlon klub Klatovy, č.ú. 9830810257/0100 (IČO 43313230), variabilní symbol -vaše rodné číslo - (9 nebo 10 číslic, ale s vynecháním lomítka), specifický symbol  -11-.

a) převodem z Vašeho účtu - doporučujeme při včasném přihlášení
b) složením hotovosti u pokladny některé pobočky KB - doporučujeme zejména opozdilcům, kteří se přihlašují v době blížící se uzávěrky.

POZOR!! PLATBA  POŠTOVNÍ SLOŽENKOU (poukázkou typu A) NENÍ MOŽNÁ, protože identifikace plateb probíhá podle rodného čísla a současný systém České pošty nám neumožňuje bezpečnou a rychlou identifikaci plateb. Registrováni budete podle denních výpisů z našeho účtu u KB. Proto je bezpodmínečně nutné na platebním dokladu napsat do kolonky variabilní symbol celé rodné číslo závodníka – stejné jako v přihlášce, tj. 9 nebo 10 číslic, ale s vynecháním lomítka). Specifický symbol je pro MTB 11. Není proto možné platit jednou částkou za více osob, ale na jednom hromadném příkazu může být několik jednotlivých částek s rodnými čísly. Pokud dodržíte postup, není nutné přikládat k přihlášce potvrzení o zaplacení, ale vezměte ho s sebou k prezentaci pro případné reklamace. Na INTERNETU si můžete ověřit, zda byla Vaše přihláška přijata. V případě nejasností volejte informace.

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI - prosíme neposílejte platby ze zahraničí, stojí to nás i vás zbytečné peníze... Stačí informace mailem, my vám přihlášku potvrdíme a startovné zaplatíte osobně při prezentaci se zachováním všech výhod včasného přihlášení!

 
Suvenýr:  pamětní tričko s logem našeho maratonu, proto v přihláškách nezapomeňte vyplnit požadovanou velikost.
 
Bezpečnost:  Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla našeho maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy. Povinná je bezpečnostní přilba. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu.
 
Informace:  obecné info a přihlášky tel. 608 406 002 - infolinka aktivní od dubna do září

info o trase: 603 536 589

Internet:  www.authorkralsumavy.cz, www.sumavanet.cz/triatlon

E-mail:  triatlon@sumavanet.cz