Tajemství šumavské hranice, to je název nové knihy, která vyjde 4. října u nakladatelství Starý most Plzeň. Výpravná publikace pojednává o historii hranice na Šumavě od středověku po současnost. Seznamuje čtenáře se všemi klíčovými vývojovými etapami šumavských hranic, které byly upraveny rozhodnutími panovníků a zemských komisí, mírovými smlouvami a moderními hraničními dohodami.

Na jednotlivé historické etapy (kapitoly 1 až 8) navazují další souvislosti spjaté se šumavskou hranicí. Patří sem například povídání o kolonizaci pohraničí, pašeráctví a pytláctví, předválečných turistických možnostech a v neposlední řadě o vybraných teoretických otázkách spjatých s hranicemi.

Druhá část díla rozebírá v časové ose jednotlivé lokality Šumavy na hranicích a v pohraničí. Čtenář tak putuje textem i obrazem od Královského hvozdu přes Železnorudsko, Prášilsko, Modravsko, Pláně a údolí, Trojmezenský prales až k Lipensku. Na lokality (kapitoly 9 až 14) navazují souvislosti, tady v podobě příhraničních zaniklých osad a samot. Ke knize je připojena příloha ve formě katalogu historických hraničních znaků na Šumavě.

Publikace přichází na knižní trh na podzim roku 2019, tedy v době, kdy si připomínáme 30. výročí pádu komunistického režimu. Na Šumavě je tento dějinný milník spojen se zrušením drátěných zátarasů - tzv. železné opony. Kniha na toto pamatuje a prezentuje dva časové úseky. Tím prvním je historie zdejší Pohraniční stráže a umístění jejích rot (čtenář se podívá například na býv. turistickou chatu na Černém jezeře, když ji obývali pohraničníci anebo shlédne útvar umístěný u soutoku Roklanského potoka s Rokytkou na Modravsku).

Druhé období, devadesátá léta minulého století, jsou ve znamení zásadních změn - je vybudována soustava turistických přechodových míst a součinností tří států je osazen nový trojstátní znak. Trojmezník pod Plechým je největším a turisticky nejnavštěvovanějším hraničním znakem na Šumavě - čtenář se o něm dozví zajímavosti a podívá na jeho dopravu a osazení pomocí vrtulníku.

Ukázka z knihy: https://www.starymost.cz/sites/default/files/tajemstvi_sumavske_hranice_ukazka_mix.pdf 

Další informace o knize, možnost zakoupení: http://www.zdeneksmida.cz/knihy-a-projekty/kniha-tajemstvi-sumavske-hranice.html

Zdeněk Šmída

Reklama od přátel z Googlu

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rodenstock Klatovy
Rodenstock Klatovy
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
E-shop : Digitální fotoaparáty, klasické fotoaparáty, objektivy, příslušenství. Zásilkový i kamenný obchod v Klatovech.
Hotel a restaurace přímo v srdci sportovního areálu. Vybavení pro pořádání konferencí i skupinových akcí.

Reklama od přátel z Googlu