Stanislav Sneedorf byl oceněn medailí za opravu křížů v šumavské a volarské krajině.

Muž, který si raději říká Stan je ve Volarech pod touto přezdívkou znám a jde o velmi populárního muže. Stanislav Sneedorf, krom jeho největšího koníčka oprav křížů a křížů a boží muka ve volné šumavské, ale i volarské přírodě rád fotí a vytváří nádherné videoreportáže nejen ze své práce.

Za dílo, které vykonává a jde o opravu či restaurování křížů, křížků a božích muk. K dnešnímu dni jde již padesát které opravil, či restauroval, a to vše bez finanční pomoci a tak vše šlo za ním.

Pondělí 3. srpna se pro něho stalo významným dnem. Byl za své neocenitelné dílo odměněn v katedrále kostela svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, kde převzal medaili sv. Auraciána z rukou Mons Vlastimila Kročila biskupa českobudějovické diecéze. Tuto medaili mohou získat jen lidé, kteří se starají o šíření křesťanských hodnot a přispívají tak k rozvoji českobudějovické diecéze a jejího života.

Stanislav Sneedorf nepředstíral žádné dojetí ani po dvou dnech, kdy jsem ho navštívil a z celé slavnostní celé slavnostní liturgie byl velmi dojat. Bylo to nádherné a mezi oceněnými jsem nebyl sám, já si toho ocenění moc vážím a jak mně znáš padesátkou to nekončí. Již nyní opravuji kříž na hřbitově v Pěkný, jde o první zakázku, kterou jsem dostal. Požádala mně obec Nová Pec a jde o velký kříž na zdejším hřbitově, který je krásně opraven a upraven. A další bude na Jarním honu nedaleko obce Hliniště, zde se ještě rozhoduji, zda dřív nepřijde nádherně zasazený kříž do krajiny na Chaloupkách u Bučiny.

Já jsem Stanislava Sneedorfa navštívil i na hřbitově v Pěkný a jde opravdu o ojedinělou a fascinující práci. Většinou pracuje sám, ale někdy mu pomohou kamarádi. V pěkný jde o hlavní kříž na hřbitově u kostela svaté Anny.

Svatý Auracián byl podle legendy římský voják žijící ve 2. až 3. století, sťatý pro svoji křesťanskou víru. Svatý Auracián je patronem Českých Budějovic a českobudějovické diecéze. Původně byl pohřben v tzv. Kalixtových katakombách v Římě, nejde však o katakomby dnes takto označované. Roku 1643 daroval papež Urban VIII. jeho ostatky provinciálu řádu kapucínů v Čechách a na Moravě Ludvíku z Rosenheimu s tím, že nesmí být rozděleny. Následujícího roku byly tedy přepraveny z Říma do Čech a jsou uloženy v kapucínském klášteře sv. Anny. Roku 1670, dne 4. srpna pak byly ostatky přeneseny do kostela sv. Mikuláše, nejvýznamnějšího kostela Českých Budějovic, od roku 1785 katedrální chrám (zřízeno českobudějovické biskupství) a darovány městu. Zde má tento světec v závěru severní lodi svoji kapli. Kaple je vyzdobena oltářem sv. Anny od sochaře Leopolda Hueberta z roku 1771. V kostele se též nachází pamětní destička, upomínající na přenesení ostatků tohoto světce. Je napsána v latinském jazyce a umístěna pod kazatelnou na rozhraní hlavní lodi a presbytáře. Každoročně se v českobudějovickém chrámu světí Auraciánův svátek 3. srpna.

Ladislav Beran, Volary

Reklama – Google

Reklama

Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Novákovice u Klatov. Samosběr jahod, prodej ovoce a zeleniny, okrasné a ovocné stromky a keře, realizace a údržba zahrad.
Turistika, půjčovna lyží, kol a kánoí, lyžařská škola.

Reklama – Google