REJŠTEJN A OKOLÍ : SKLÁRNA LÖTZ KLÁŠTERSKÝ MLÝN, REJŠTEJN

Sklárna Lötz Klášterský Mlýn, Rejštejn

Sklárna v Klášterském Mlýně u Rejštena bývá odborníky považována za nejslavnější českou sklárnu.

Sklárna byla založena v roce 1836 Johannem Baptistem Eisnerem. V roce 1851 sklárnu zakoupila Susanne Lötzová, vdova po Johannu Lötzovi, který až do své smrti v roce 1844 provozoval sklárnu v Anníně. Susanne Lötzová v tu dobu provozovala sklárnu Debrník u Železné Rudy.

V roce 1855 zde byla vybudována velká brusírna skla. V roce 1879 předala prosperující firmu vnukovi Maxmilianovi von Spaunovu a nastalo nejslavnější období této šumavské sklárny.

Sklárna se více zaměřovala na náročně dekorované luxusní sklo. Výroby sklárny začali sbírat četné úspěchy na světových výstavách.

Secesní irisované skla (skla v duhových barvách) ze sklárny v Klášterském Mlýně se staly světově proslulé, firma spolupracovala s předními vídeňskými architekty.

Poté, co v roce 1908 převzal úspěšnou firmu Maxmilian von Spaun ml., začala firma upadat a od roku 1911 byla v konkurzu. Sklárna ale i v této době vyráběla sklo vynikající kvality.

Ránu sklárně zasadila velká hospodářská krize i požár sklárny v roce 1930 a v roce 1939 firma zanikla. Samotné sklárna fungovala pod různými firmami až do roku 1947.

Unikátní expozici slavného skla z Klášterského Mlýna je možné shlédnout v Pavilonu skla v Klatovech a také v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách.

Návštěvníci Rejštejna mohou (bohužel jen zdálky) obdivovat vilu rodiny Spaunů z roku 1904, jejíž projekt pochází od významného architekta vídeňské secese Leopolda Bauera. U vstupu do vily byla osazena skleněná mozaika s klasicizujícím vodotryskem a pestrými pávy a motýly od Richarda Teschnera.
Mapa