| OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA

Czech • Deutsch • English
Obecní úřad • Úvodní strana

ROZPOČET 2002

ROZPOČET 2002

V TIS. KČ

 

Rozpočet příjmů:

 

Daň z příjmů FO – ze závislé činnosti              38

Daň z příjmů FO z podnikání                         4

Daň z příjmů FO – zvláštní sazba                    4

Daň z příjmů PO                                    32

DPH                                                69

Daň z nemovitosti                                  80

Poplatek za psa                                     1

Rekreační poplatek                                 20

Parkoviště                                        104

Lůžková kapacita                                   90,4

Povolenky k vjezdu                                 15

Dotace OkÚ                                          0,6

Vodné                                              50

Pronájem kanceláře                                  4

Úroky z účtu                                       15

Prodej pozemků                                    600

 

CELKEM PŘÍJMY                               1127

 

 

Rozpočet výdajů:

 

Spoluúčast na elektrice – Filipova Huť             67

Údržba komunikace - cizími                         10

Údržba komunikace – nafta                          30

Dotace silniční dopravy                             2,5

Oprava studny – pitná voda                         30

Poplatek za školu                                  10

Památník K. Klostermanna - příspěvek               20

Dárky k jubileu                                     2

Údržba lyžařských stop                             10

Elektrická energie – VO                            20

Oprava – VO                                        15

Úklid parkovišť – nafta                            10

Čelní nakladač                                    100

Odvoz PDO                                          15

Finanční pomoc starým občanům                       3

Mzdy funkcionářů                                   55

Cestovné funkcionářů                               60

Mzdy ostatní                                       20

Knihy, předplatné                                  25

Materiál                                           15

DHM                                                10

Elektrická energie – kancelář                      10

Poštovné                                            8

Telefon                                            45

Pojištění, služby bank                             20

Právní zastoupení                                  18

Nákup služeb                                        3


Opravy a údržba                                    20

Cestovné – ostatní                                  5

Pohoštění                                           8

Fax, kopírka, traktor - leasing                   260,5

Víceúčelová budova                                927

Územní plán – změna                               190

 

CELKEM VÝDAJE                               2071

 

Rekapitulace:

Příjmy                                      1527

Financování                                  544

Výdaje                                      2071

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Modrava | Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ | Grafický návrh: Studio Najbrt
Nahoru Nahoru
TOPlist