| OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA

Czech • Deutsch • English
Obecní úřad • Úvodní strana

ROZPOČET UPRAVENÝ 2003

ROZPOČET UPRAVENÝ 2003

V TIS. KČ

 

Rozpočet příjmů:

 

Daň z příjmů FO – ze závislé činnosti              48,5

Daň z příjmů FO – z podnikání                      50,9

Daň z příjmů FO – zvláštní sazba                    2,6

Daň z příjmů FO                                    47,2

DPH                                                63,9

Poplatek za psa                                     1,2

Rekreační poplatek                                459,1

Parkoviště                                        133

Lůžková kapacita                                   85,8

Povolenky k vjezdu                                 14,2

Daň z nemovitosti                                  82,5

Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu    5

Dotace KÚ PK                                        0,6

Daň z lesů                                         36,2

Úklid parkovišť                                    44,5

Přijaté sankční platby                              1,9

Příjmy z poskytování služeb a výrobků              29,6

Přijaté sankční platby                             16,4

Úroky z účtu                                        4,8

Dividendy                                          10,2

Prodej pozemků                                   2392

Přijaté příspěvky na pořízení DM                  100

 

CELKEM PŘÍJMY                               3630,1

 

 

Rozpočet výdajů:

 

Spoluúčast na elektrickém vedení – Filipova Huť   234,5

Dopravní obslužnost                                 3,1

Rozbory vody, stočné                                1

Výstavba vodovodu                                 162,5

Nákup ostatních služeb                              0,7

Poplatek za školu                                  28,5

Oprava křížů                                        9,4

Dárky k jubileu                                     6,6

Elektrická energie – VO                            21,8

Rozšíření VO – Filipova Huť                       101,5

Ostatní nákup DNM                                 235,2

Pronájem odpadních nádob                            5,9

Mzdy – funkcionáři                                 75,6

Cestovné – funkcionáře                             55,7

Mzdy – ostatní                                     26,8

Knihy, předplatné                                  35,4

DHM                                               122,8

Materiál                                           29,6


Elektrická energie – kancelář                      16,9

Poštovné                                            4,3

Telefon                                            44,5

Pojištění, služby bank                             31,4

Právní služby, konzultace                          49

Nákup služeb                                      124,9

Opravy a udržování                                 20,9

Cestovné – ostatní                                  1,1

Pohoštění                                           2,7

Leasing                                           164,9

Daň z prodeje pozemků                              45

Cestářský domek                                  1620

 

CELKEM VÝDAJE                               3302

 

 

Rekapitulace:

Příjmy                                      3630,1

Výdaje                                      3302

Zisk                                         328,1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Modrava | Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ | Grafický návrh: Studio Najbrt
Nahoru Nahoru
TOPlist