| OBECNÍ ÚŘAD MODRAVA

Czech • Deutsch • English
Obecní úřad • Úvodní strana

ROZPOČET 2004

ROZPOČET 2004

                                                                   V TIS. KČ

 

Rozpočet příjmů:

 

Daň z příjmů FO – závislá činnost                  50

Daň z příjmů FO – podnikání                        40

Daň z příjmů FO – zvláštní sazba                    3

Daň z příjmů PO                                    30

DPH                                                70

Poplatek za psa                                     1,34

Rekreační poplatek                                400

Parkoviště                                        150

Lůžková kapacita                                   90

Povolenky k vjezdu                                 22

Daň z nemovitostí                                  70

Dotace KÚ PK                                        0,66

Daň z lesů                                         36

Úklid parkovišť                                    40

Ochrana ovzduší                                     2

Úroky z účtu                                        4

Dividendy                                          10

Prodej pozemků                                   2000

 

CELKEM PŘÍJMY                               3019

 

 

Rozpočet výdajů:

 

Spoluúčast na elektrickém vedení                  200

Dopravní obslužnost                                 5

Rozbory vody, stočné                                5

Výstavba vodojemu                                 250

Poplatky za školu                                  39

Oprava křížů                                       10

Dárky k jubileu                                     6

Elektrická energie – VO                            22

Rozšíření VO – Filipova Huť                        70

Pronájem odpadních nádob                           10

Svoz PDO                                           15

Nafta, oleje                                       40

Mzdy – funkcionáři                                 80

Cestovné – funkcionáři                             65

Mzdy – ostatní                                     30

Knihy, předplatné                                  50

DHM                                               500

Materiál                                          200

Elektrická energie – kancelář                      20

Poštovné                                            6

Telefon                                            50

Pojištění, služby bank                             30

Právní služby, konzultace                          50


Nákup služeb                                      150

Opravy a udržování                                 50

Cestovné – ostatní                                  5

Pohoštění                                           5

Leasing                                            15

Kanalizace                                        500

Daň z prodeje pozemků                              50

Cestářský domek – oprava                         1020

Nakladač                                          145

Nákup pozemků                                      50

 

CELKEM VÝDAJE                               3743

 

 

Rekapitulace:

Příjmy                                      3019

Financování                                  724

Výdaje                                      3743

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Modrava | Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ | Grafický návrh: Studio Najbrt
Nahoru Nahoru
TOPlist