Stavební opravy - hasičská zbrojnice Tedražice (2024)

V rámci oprav hasičské zbrojnice v Tedražicích došlo k výměně oken, opravě podlahy a obkladů v klubovně a opravě podlahy v garáži.

Původní stav

Stavební práce

Nový stav