Výstavba haly na techniku na ČOV v Hrádku (2023)

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 563 938,16 Kč

Původní stav

Stavební práce

 

 Nový stav