Oprava střechy budovy školní jídelny v Hrádku (2023)

NA AKCI "Oprava střechy budovy školní jídleny v Hrádku" BYLA POSKYTNUTA DOTACE Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE.

 

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 1 570 536,73 Kč

DOTACE: 400 000 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav