Obnova školního areálu - MŠ (herní prvky) 2023

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

 

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 462 728,20 Kč

DOTACE: 370 182 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav