Dokončení opravy oplocení školního areálu MŠ Hrádek (2023)

Projekt "Dokončení opravy oplocení školního areálu MŠ Hrádek" byl spolufinancován z dotace Plzeňského kraje.

CELKOVÉ NÁKLADY: 501 908 Kč

DOTACE: 280 000 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav