Oprava školní kuchyně při MŠ a ZŠ Hrádek (2023)

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 738 313,90 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav