Výměna oken v bytových domech č. p. 190 a 191 Hrádek (2023)

VÝMĚNA OKEN NA BYTOVKÁCH

CELKOVÉ NÁKLADY: 1 716 884,24 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav