Rekonstrukce hřbitovní zdi - Zdouň (2023)


CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 387 044,72 Kč

DOTACE: 309 635 Kč

Původní stav:

Stavební práce

 

Nový stav