Oprava hřbitovní zdi ve Zbynicích (2023)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 375 641,49 Kč

DOTACE: 205 019 Kč
 Původní stav:

 Stavební práce

 

Nový stav