Oprava hřbitovní zdi ve Zbynicích (2023)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.
 Původní stav:

 Stavební práce

 

Nový stav