Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Zpravodaj 25.6.2008

 

25.června 2008

 

Informace občanům:

Zastupitelstvo

Včera 24. června 2008 zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo vyslechlo zprávu starosty, projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 a schválilo závěrečný účet obce 2007. Zastupitelstvo se také zabývalo investičními akcemi a to pokračováním výstavby chodníků ke škole v Hrádku a již probíhající opravou místních komunikací po povodni v Hrádku. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 30 tisíc korun pro SDH Hrádek na zakoupení chemického WC a na zajištění projektu Zámecké kulturní léto 2008. Rovněž byly schváleny rozpočtové změny. Dále zastupitelstvo projednalo žádost firmy Ranton CZ o změnu smlouvy, vyslechlo zprávu o činnosti Komise pro rozvoj obce a rozhodlo o koupi jednoho pozemku, směnách tří pozemků o šesti prodejích pozemku a jedné žádosti o zřízení věcného břemene. Na závěr jednání byla diskuse s občany. S úplným zněním  usnesení z jednání zastupitelstva se budete moci seznámit na úřední desce a na internetových stránkách obce.

Daruj krev

Transfúzní oddělení klatovské nemocnice a Oblastní spolek ČČK oznamují, že dne 1.července 2008 se v Sušici v Penzionu pro důchodce v době od 14.00 do 16.30 hodin uskuteční odběr krve. K odběru se může dostavit každý dospělý občan ve věku od 18 do 65 let i bez předcházejícího pozvání, pokud je zcela zdráv.


Z kultury:

Kulturní léto v zámeckém parku

K ukončení školního roku se uskuteční v sobotu 28. června 2008 v  zámeckém parku v Hrádku „Dětský den“. Začátek je ve 14.00 hodin. Na programu budou různé soutěže, branný závod, ukázky slaňování a ukázky dovednosti hasičů. Na závěr proběhne diskotéka. Zveme všechny děti i rodiče.

 

Jednodenní výlet

Kulturně sportovní komise Obce Hrádek pořádá v sobotu 19. července jednodenní výlet na 6. hudební festival Pod Lípou v obci Jáma na Prachaticku. Na festivalu vystoupí folklorní soubor Libín z Prachatic, Tufaranka z Moravy, Doubravanka, Podboranka, Malá muzika Nauše Pepíka a Šumavanka. Zároveň navštívíme zámek Kratochvíli, rozhlednu Libín a město Prachatice.

Odjezd autobusu je v 7.00 hodin z Hrádku.Cena zájezdu je 150,- Kč pro dospělé a 100,- Kč pro děti. Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Hrádku nebo u paní Rybové v Čejkovech, na telefonu 376 52 30 53.

Pozvánka

V sobotu 28.6.2008 vystoupí na tvrzi ve Svojšicích klatovská skupina Zebedeus, která se zaměřuje na vícehlasný zpěv spirituálů a folkových písní. Začátek vystoupení je ve 14.00 hodin. Zároveň si můžete v prostorách tvrze prohlédnout tradiční výstavu s originálními kresbami Petra Hracha a portréty Olgy Hrachové. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Mlázovská pouť

Holiday Park Mlázovy srdečně zve všechny na Mlázovskou pouť, která se uskuteční v neděli 29. června 2008 . Mše svatá začíná v 11.15 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Od 14.00 hodin začne bohatý program pro děti i dospělé,ve kterém jsou zahrnuty prohlídka zámeckého parku, divadelní představení, hudba a hry pro děti.

Hasičský sport

Minulou sobotu se uskutečnilo v Měcholupech u Klatov Okresní kolo soutěže hasičských družstev mužů a žen. Z naší obce se zúčastnilo družstvo mužů z Čejkov, kteří skončili na pěkném devátém místě a družstvo žen z Hrádku, které získaly vynikající třetí místo. Blahopřejeme k tomuto úspěchu.

Sport:

A tým hrál v Sušici, kde prohrál 3:6. Branky dali : Holeček, Prexl a Jánský. Konečné umístění A týmu v soutěži je 8. místo.

B tým hrál v Měcholupech 1:1. Gól dal Hošek. Konečné umístění B týmu je 14. ( poslední) místo, takže sestupuje do IV.třídy.

Žáci hráli doma se Svéradicemi a prohráli 0:5. Konečné umístění v soutěži je 11. místo.

Jedinou radost nám udělal dorost, který skončil na 1. místě a postupuje do krajské soutěže.

Děkujeme všem hráčům Svatoboru Hrádek za reprezentaci obce a TJ Svatobor Hrádek.

Blahopřejeme:

Významné životní jubileum dnes slaví:

25.6.2008                        Marie Zdeňková                               Tedražice 19                            70 let                                

Přejeme oslavenkyni   pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto

významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.

Všem žákům a studentům přejeme hezké zakončení školního roku a o prázdninách hezké počasí a hodně pěkných prázdninových zážitků.

Poslední aktualizace dokumentu: 26.06.2008