Rekonstrukce vodojemu v Tedražicích (2022)

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 616 558,25 Kč

Původní stav - vodojem

Původní stav - čerpací stanice

Nový stav - vodojem

Nový stav - čerpací stanice