Oprava chodníků v areálu mateřské školy (2022)

Projekt oprava chodníků v areálu mateřské školy byl spolufinancován z dotace Plzeňského kraje.

Původní stav

Stavební práce

Nový stav